Rondom de levensfase die we ‘de overgang’ noemen spelen vaak veel vragen. Wat gebeurt er nou eigenlijk in je lichaam? Hoe weet je of je in de overgang bent? (Tip: doe onze zelftest “Ben ik in de overgang?”) Wat zijn de eerste symptomen en klachten? Uit welke fases bestaat de overgang en hoe lang duren deze? Hoe weet je hoe ver jij bent in jouw overgang? In dit artikel leggen wij je het precies uit.

Wat is de overgang eigenlijk?

Vaak wordt het woord ‘menopauze’ gebruikt als men het heeft over de overgang. Maar de overgang en de menopauze zijn niet hetzelfde.

De menopauze is het moment van de laatste menstruatie: in Nederland ligt de gemiddelde leeftijd hiervan op 51,4 jaar.

De overgang is de periode rondom de menopauze en gaat gepaard met grote hormonale veranderingen. Je lichaam gaat van de vruchtbare fase naar de onvruchtbare fase.

Dit is een heel proces. Je merkt deze veranderingen aan je menstruatiepatroon (dat eerst onregelmatig wordt en uiteindelijk stopt) en aan overgangsklachten die HEEL divers kunnen zijn.

“Vroeger werden we niet oud genoeg om in de overgang te komen”

Interessant detail is dat we vroeger niet zo oud werden en dus nooit in de overgang kwamen.

Tegenwoordig brengen we echter een groot deel van ons leven door in de zogeheten ‘postmenopauzale fase’. Reden genoeg om er alles van te weten, niet?

Wat gebeurt er in je lichaam tijdens de overgang?

De overgang heeft alles te maken met het opraken van de hoeveelheid eicellen in je eierstokken.

Je wordt als vrouw geboren met je hele voorraad eitjes. Vanaf je geboorte verlies je continue eitjes. Als de voorraad eitjes bijna ten einde komt, begint je in de overgang.

Je lichaam wil echter nog zo lang mogelijk vruchtbaar zijn en zet alles op alles om toch nog wat eitjes te laten rijpen. Dat geeft flinke hormoonschommelingen en dat kan je merken als vrouw.

Je wordt geboren met een eindige voorraad eitjes

Je wordt als vrouw geboren met een eindige voorraad eitjes

Uiteindelijk breekt het moment aan dat de eitjes echt op zijn. De hormoonspiegels worden dan steeds lager. Dit proces duurt een paar jaar en je lichaam moet hieraan wennen en zich hieraan aanpassen. Vandaar dat je klachten kan hebben in deze periode.

Uiteindelijk wordt een nieuw evenwicht gevonden en dan zullen de meeste symptomen overgaan.

Maar let op: de overgang zet ook bepaalde veranderingen in gang die op latere leeftijd problemen kunnen geven, goed om daarvan op de hoogte te zijn als vrouw. Daarover later meer.

“In de overgang staan vooral de hormonen FSH, oestrogeen en progesteron in de spotlights. Dit zijn de hormonen die bij de vruchtbaarheid een rol spelen.”

Welke hormonen spelen een rol bij de overgang?

We schrijven nu al een paar keer over hormoonspiegels. Maar over welke hormonen hebben we het nu precies?

In de overgang staan vooral de hormonen FSH, oestrogeen en progesteron in de spotlights. Dit zijn de hormonen die bij de vruchtbaarheid een rol spelen. We lichten ze even kort toe.

 • FSH staat voor ‘follikelstimulerend hormoon’. Het stimuleert de eicelrijping en de oestrogeenproductie in de eierstokken.
 • Oestrogeen wordt gemaakt door de rijpende eitjes en stimuleert onder andere de groei van het baarmoederslijmvlies.
 • LH is het ‘luteïniserend hormoon’ dat de eisprong stimuleert.
 • Progesteron wordt gevormd vanaf de eisprong en werkt stabiliserend op het baarmoederslijmvlies. Geen ovulatie? Geen progesteron.

De geslachtshormoonhuishouding van de vrouw

De geslachtshormoonhuishouding van de vrouw

Al vanaf je 40e jaar rijpen de eitjes die je nog hebt steeds moeilijker en daardoor gaan de FSH en LH-spiegels structureel omhoog. Het lichaam zet namelijk alle zeilen bij om toch elke maand een eitje te laten rijpen. 

Progesteron- en oestrogeenspiegels volgen een ander mechanisme.

De progesteronspiegel daalt al een tijd voordat de overgang echt begint en daalt door wanneer het lichaam het niet meer lukt om elke maand een eisprong te creëren (ondanks de verhoogde FSH en LH-spiegels). Zonder eisprong immers geen progesteron.

De oestrogeenspiegel is in het begin van de overgang juist nog relatief hoog. We spreken dan van oestrogeendominantie.

Dit kan specifieke overgangsklachten geven maar ook andere zaken verergeren zoals PMS en endometriose.

“Vrouwen krijgen in de overgang vaak een buikje. Dit is een manier van het lichaam om vanuit buikvet oestrogeen aan te maken.”

Langzaamaan rijpen er steeds minder tot geen eitjes meer en dan neemt ook de oestrogeenproductie vanuit de eierstokken definitief af

Oestrogeen wordt dan alleen nog gemaakt uit testosteron in je buikvet. Vandaar dat vrouwen in de overgang een buikje krijgen, zo zorgt je lichaam voor toch nog wat oestrogeen.

Hoe ontstaan overgangsklachten?

Overgangsverschijnselen komen voornamelijk door de schommelingen in de hormoonspiegels en uiteindelijk de definitieve afname van de oestrogeen- en progesteronspiegels waaraan het lichaam moet wennen.

En weet: oestrogeen heeft heel veel functies in je héle lichaam. Daarom kent de overgang echt heel veel verschillende symptomen.

Overgangsverschijnselen zijn divers

Oestrogeen stimuleert bijvoorbeeld de haargroei en houdt je huid stevig en soepel.

Oestrogeen houdt ook je slijmvliezen in stand: je kan zodoende last krijgen van een droge vagina in de overgang maar ook gewrichtsklachten worden hiermee in verband gebracht.

Verder houdt oestrogeen je botten gezond en beschermt je hart en bloedvaten.

Het wegvallen van oestrogeen heeft dus nogal wat gevolgen!

Gaan overgangsklachten voorbij? En wanneer dan?

Wanneer de oestrogeenproductie door de eierstokken gestopt is, werkt je lichaam toe naar een nieuw evenwicht. Daardoor nemen veel overgangsklachten weer af na een paar jaar.

Dit geldt echter niet voor alle klachtenVaginale droogheid blijft bijvoorbeeld bestaan. Opvliegers verdwijnen bij de meeste vrouwen maar helaas blijft een klein deel er altijd last van houden.

Ook goed om eens bij stil te staan zijn de lange termijn risico’s van oestrogeenafname; deze blijven voor de rest van je leven. Denk hierbij aan botgezondheid en hart- en vaatziektes.

“De meeste overgangsverschijnselen verdwijnen uiteindelijk. Maar de overgang heeft wel permanente gevolgen voor bijvoorbeeld je botten en je hebt een verhoogd risico op hart- en vaatziektes.”

Hoe weet je of je in de overgang bent?

Veel vrouwen denken dat je een medische test kan of moet doen om te bepalen of je in de overgang zit.

Helaas bestaat deze (nog) niet. Of je in de overgang zit wordt bepaald aan de hand van je menstruatiepatroon in combinatie met je leeftijd en je symptomen. Hierover lees je meer verderop in dit artikel.

Er is wel iets wat je kan bepalen in je bloed. In de overgang is de FSH-spiegel in je bloed erg hoog. Je zou dus denken: waarom wordt die niet even standaard geprikt? Dat komt omdat dit niet zoveel zegt.

Na je 40e wordt de FSH-spiegel bij alle vrouwen al hoog terwijl je dan nog gewoon menstrueert. En deze blijft hoog na het stoppen daarvan.

FSH niveau testen

Testen van je FSH-spiegel zegt in veel gevallen niet zo veel

Toch wordt de FSH-spiegel wel eens geprikt. Bijvoorbeeld als je heel jong bent (jonger dan 40) en al niet meer menstrueert. Dan kan een verhoogde FSH-spiegel een indicatie geven of je in de overgang zit.

Artikel gaat hieronder verder

Hoelang duurt de overgang?

Ja dit is een moeilijke vraag. Het varieert enorm van vrouw tot vrouw.

Gemiddeld zijn vrouwen 47,5 jaar als de menstruatiecyclus onregelmatig wordt. Het duurt dan gemiddeld 4 jaar tot je stopt met menstrueren (de menopauze). Klachten gaan wel vaak door nadat de laatste menstruatie geweest is.

De periode waarin symptomen optreden is heel variabel.

Zo zijn er vrouwen die nooit klachten hebben en er zijn vrouwen waarbij de klachten al beginnen voordat de cyclus onregelmatig wordt en waarbij de klachten voortduren tot ver in de postmenopauze.

De meeste klachten worden echter gemeld in de periode rondom de menopauze: de jaren ervoor en erna (de zogeheten ‘peri-menopauze’).

Wat wel duidelijk is, is dat de overgang jaren in beslag neemt!

“De overgang duurt jaren en klachten variëren van vrouw tot vrouw”

Wat zijn de eerste symptomen van de overgang?

Het eerste duidelijk merkbare symptoom van de overgang is voor de meeste vrouwen een onregelmatige menstruatiecyclus.

Maar let op: al voordat de cyclus zo onregelmatig wordt zijn de hormoonspiegels al aan het veranderen dus je kan echt al klachten hebben in de periode hieraan voorafgaand.

Vrouwen denken er dan vaak niet aan omdat de menstruatiecyclus de overgang niet nog niet ‘verraadt’ – ook al is deze al wel ingezet.

Uit welke fases bestaat de overgang? En hoe weet je hoe ver je bent in de overgang?

Wist je dat er meerdere fases in de overgang van jouw vruchtbare levensfase naar de onvruchtbare levensfase te onderscheiden zijn?

Elke fase heeft haar eigen symptomen; zo kan je bepalen hoe ver je in de overgang bent.

Men onderscheidt vier verschillende fases – die elkaar hier en daar overlappen:

 • Premenopauze
 • Perimenopauze
 • Menopauze
 • Postmenopauze

De term ‘menopauze’ wordt ook vaak gebruikt als een overkoepelende benaming van de laatste 3 fases maar dat is niet correct eigenlijk zoals je hebt gelezen.

Fases van de overgangEr zijn verschillende hormonale fases in het leven van de vrouw

Premenopauze

Je zou kunnen zeggen dat de premenopauze de fase is vanaf je eerste menstruatie totdat je eitjes niet meer springen.

Richting het einde van deze fase (na je 40e) wordt het rijpen van de eitjes al wat moeilijker. Het lichaam moet meer moeite doen om elke maand een eitje te laten springen.

De hersenen gaan de eierstokken daarom al opzwepen door extra hormoon ernaar toe te sturen. De FSH-spiegel stijgt maar de menstruatie blijft in eerste instantie elke maand gewoon komen.

Je kan al wel klachten krijgen doordat de hormoonspiegels aan het veranderen zijn zoals prikkelbaar zijn en stemmingswisselingen. Vrouwen denken dan vaak nog niet aan de overgang omdat het menstruatiepatroon niet veranderd is …

Menopause ahead

Kenmerken van je cyclus in de pre-menopauze

 • Deze is regelmatig, soms net iets korter (1 of 2 dagen) voordat het patroon onregelmatiger wordt.

Klachten tegen het einde van de premenopauze

 • Heb je last van PMS? Dan kan dit verergeren.
 • Hoofdpijn kan vaker optreden.
 • De hoge FSH-spiegels kunnen je prikkelbaar en onrustig maken.
 • Slecht slapen. Dit wordt gemiddeld gemeld vanaf 4 jaar voor de laatste menstruatie en kan daarom al aanwezig zijn in deze fase.

Perimenopauze

De perimenopauze is de fase waarin de menstruaties onregelmatig worden en uiteindelijk uitblijven. Deze fase eindigt één jaar na de laatste menstruatie.

Gemiddeld zijn vrouwen 47,5 jaar als de cyclus onregelmatig wordt. En het duurt gemiddeld 4 jaar voordat de menstruaties definitief stoppen.

De hormoonspiegels wisselen heel erg in deze periode. Het lichaam is alles in het werk aan het stellen om nog eitjes te laten rijpen.

Dit resulteert in het begin van deze fase vaak tot relatief hoge oestrogeenspiegels ten opzichte van de progesteronspiegels – er is steeds vaker geen eisprong – wat gepaard gaat met allerlei klachten.

“Als de eitjes op zijn zal de oestrogeenspiegel dalen wat een groot effect heeft op tal van lichaamsprocessen.”

Uiteindelijk zijn de eitjes echt op en blijft de menstruatie voor altijd weg. De eierstokken maken nu geen oestrogeen meer aan.

Het gevolg is dat de oestrogeenspiegel vanaf nu echt gaat dalen en het lichaam een nieuw evenwicht zal moeten gaan zoeken om hiermee om te gaan: oestrogeen speelt namelijk een grote rol in tal van lichaamsprocessen zoals we hebben gezien.

Kenmerken van je cyclus in de perimenopauze

 • Typisch onregelmatige cyclus: steeds minder vaak eisprong waardoor er geen menstruatie is.
 • De menstruaties kunnen gepaard gaan met hevig bloedverlies en kunnen ook heel langdurig zijn. Zes weken lang menstrueren, 11 maanden niet en dan weer heel erg. Het kan allemaal in deze fase.

In de perimenopauze treden opvliegers op

In de perimenopauze treden typische klachten op zoals opvliegers

Klachten in de perimenopauze

 • Deze nemen toe ten opzichte van vóór deze fase.
 • Typische overgangsklachten als opvliegers en vaginale droogte.
 • Atypische overgangsklachten zoals stemmingswisselingen, concentratieproblemen en slecht slapen.

Menopauze

Alhoewel de term ‘menopauze’ vaak ook wordt gebruikt als een overkoepelende benaming van de laatste 3 levensfases, beslaat de menopauze strikt genomen slechts één dag: die van je laatste menstruatie. Gemiddeld is een vrouw in Nederland dan 51,4 jaar.

Pas nadat je 12 maanden niet meer ongesteld bent geweest kan je dit moment met zekerheid duiden.

Voor vrouwen zonder baarmoeder is deze dag niet vast te stellen. Het is dan überhaupt moeilijker te bepalen wanneer je in de overgang gekomen bent. Meestal wordt dan een inschatting gemaakt op grond van symptomen.

“De menopauze is de dag van je laatste menstruatie.”

Postmenopauze

Dit is de rest van je leven na de menopauze. Er zijn geen eitjes meer en de eierstokken maken dan ook geen oestrogeen meer. Je bent in deze fase nooit meer ongesteld.

De jaren na het uitblijven van de menstruatie kan je nog steeds klachten hebben omdat je lichaam zo moet wennen aan de lagere oestrogeenlevels.

De oestrogeenspiegel gaat schommelend naar beneden dus klachten nemen stapsgewijs af.

Opvliegers komen bijvoorbeeld het meeste voor tussen één jaar voor en één jaar na menopauze. Daarna neemt het af. Vijf jaar na de menopauze zegt slechts nog 10% van de vrouwen opvliegers te hebben.

Uiteindelijk went je lichaam aan de nieuwe situatie en vallen de klachten weg – voor de meeste maar niet alle vrouwen.

Kenmerken van je cyclus in de postmenopauze

 • Geen menstruaties meer.

Klachten in de postmenopauze

 • Het begin van de postmenopauze overlapt met het einde van de perimenopauze en symptomen komen dus daarmee overeen.
 • Een aantal symptomen zal daarna aanhouden; denk aan vaginale droogheid en aan huidveroudering. Denk ook aan de achteruitgang van botgezondheid en een verhoogd risico op hart- en vaatziektes.
 • Slaapproblemen: deze worden het meest gemeld 4 jaar vóór de laatste menstruatie tot 7 jaar hierna.

De meeste vrouwen hebben 5 jaar na de menopauze geen klachten meer als opvliegers en stemmingswisselingen. Heb jij dat wel? Zoek dan hulp want je hoeft niet met klachten te blijven lopen!

Hulp zoeken in überhaupt een goed idee als je klachten hebt want zoals je ziet in deze opsomming beslaat de overgang jaren. Zonde om deze jaren te laten overschaduwen door (heftige) klachten!

De overgang creëert een verhoogd risico op hart- en vaatziektes

De overgang creëert een verhoogd risico op hart- en vaatziektes. Goed om hierbij stil te staan!

Komen mannen ook in de overgang?

Bij vrouwen neemt de oestrogeenspiegel in 10 jaar met 80% af. Bij mannen daalt de testosteronspiegel naarmate ze ouder worden. Dit gaat vanaf hun 30e met 1% per jaar.

Op hun 75e hebben zij nog 65% van het testosteronlevel dat zij hadden op hun 30e. Mannen ervaren dus een heel geleidelijke afname en hebben zodoende minder vaak klachten gerelateerd aan hun ‘overgang’.

“Mannen beleven hun eigen versie van de overgang. Maar deze is veel meer geleidelijk en minder drastisch dan die bij vrouwen.”

Conclusie

De overgang is het proces van het lichaam van vruchtbaarheid naar onvruchtbaarheid.

De daling van het hormoon oestrogeen staat centraal hierin en dat heeft veel merkbare – en niet direct merkbare – gevolgen voor het vrouwenlichaam.

De overgang kan een heftige periode zijn voor vrouwen. Gezien het feit dat het meerdere jaren in beslag neemt willen wij iedereen op het hart drukken niet met klachten te blijven lopen. Er is echt van alles aan te doen.

“Veranderingen in leefstijl en gebruik van de juiste middelen en supplementen om je lichaam meer ‘overgangsbestendig’ te maken, kunnen een groot verschil maken.”

Veranderingen in leefstijl en gebruik van de juiste middelen en supplementen om je lichaam meer ‘overgangsbestendig’ te maken, kunnen een groot verschil maken.

Om deze reden bieden wij een breed assortiment met hormoonvrije producten voor allerlei overgangsklachten. Benieuwd? Kijk eens in onze shop.

En in sommige gevallen is hormoontherapie een heel goede route. Wil je daar alles over weten lees dan ons blog ‘hormoontherapie, ja of nee?

Ook kan je bijvoorbeeld een afspraak maken met een overgangsconsulent. Deze kan je helpen om jouw overgang in kaart te brengen en een oplossing te vinden voor jouw klachten. Benieuwd wat een overgangsconsulente precies kan betekenen voor je? Kijk dan op www.deovergangsspecialist.nl.

Dat je klachten krijgt is verklaarbaar. Dat je de klachten maar moet accepteren omdat het erbij zou horen vinden wij zeker niet!

P.S. Om erachter te komen of je in de overgang bent, hebben wij een gratis online test ontwikkeld. Aan de hand van 9 vragen ontvang je direct tips en advies specifiek voor jou. Aanrader! Doe hier de test ‘Ben ik in de overgang?’.

Heb je wat aan dit blog gehad? Heb je nog vragen of heb je zelf tips? Reageer dan even onderaan deze pagina. Iedere reactie krijgt een antwoord van ons terug!

Artikel delen op social media?

Anderen lazen ook:

19 reacties op “De overgang: hoe zit dat nou?

 1. Anne zegt:

  Bedankt voor de info. heb er een jaar geleden toen ik zoekende ws veel aan gehad. Vraag: Ik gebruik HST sequentieel (pleister estradiol met 12 dagen progesteron vaginaal). Nu sinds een jaar. Hoe weet ik wanneer ik postmenopauzaal ben en naar continu progesteron mag overschakelen? Zo lastig om hier duidelijke info over te vinden. De HA weet het eigenlijk ook niet. Kun jij met verder helpen?

  • Nynke zegt:

   Beste Anne, Dit is een vraag die wij meer krijgen. Het antwoord is dat je dat nu niet met zekerheid kan zeggen. Het hangt ervan af hoelang jouw cyclus al veranderd was toen je begon met HST. En dan nog zijn er vele variaties mogelijk. In praktijk wordt na een jaar sequentieel vaak overgestapt op continue en dan kan je kijken hoe dat bevalt. Uiteindelijk is de beslissing iets tussen jou en jouw arts. Bespreek het vooral met jouw behandelend arts dus! hartelijke groeten Nynke

 2. miepie zegt:

  Ik ben blij met je informatie. Tot nu toe de beste uitleg die ik gelezen heb over het hoe en waarom van de fysieke, mentale en emotionele bijkomstigheden. Mijn menstruatiecyclus en zwangerschap zijn hormonaal altijd heel stabiel geweest. Kan dat een voorbode zijn dat mijn overgang ook vrij stabiel verloopt? Hoor het graag en alvast bedankt

  • Nynke zegt:

   Beste Miepie, Wat fijn dat je de uitleg goed vindt. Als je geen last hebt gehad van PMS-klachten of postnatale depressies is dat met het ook op de overgang positief. Maar het geeft geen garantie hoe je overgang zal verlopen…Hartelijke groeten Nynke

 3. Saskia de Groot zegt:

  Ik ben 43 jaar en heb altijd een vrij korte cyclus gehad van 21/22 dagen. Nu merk ik dat ik steeds vaker een cyclus van 14-18 dagen heb. Ik heb dan ook geen eisprong gevoelt, bij een normale cyclus voel ik die altijd duidelijk. Kan dit bij de overgang horen? Maak me er wel wat zorgen om namelijk. Voel me verder goed gelukkig.

  • Nynke zegt:

   Beste Saskia, Het kan bij de overgang horen dat je cyclus korter wordt en onvoorspelbaarder. Maar er zijn ook andere mogelijke oorzaken van menstruatiestoornissen. Als je je zorgen maakt is overleg met je huisarts aan te raden. hartelijke groeten nynke

 4. Saskia de groot zegt:

  Mijn menstruatiecyclus is af en toe 14 dagen. Normaal was hij altijd 21/22 dagen. Ik merk dat het steeds valer voorkomt dat hij zo kort is. Ook heb ik het idee dat ik dan geen eisprong heb gehad (die voel ik duidelijk). Kan dit te maken hebben met de overgang? Ben 43

 5. Angelique zegt:

  Ik ben bijna 50 jaar en 10 jaar geleden is mijn baarmoeder en baarmoedermond verwijderd ivm klachten van veel vloeien. De eierstokken zijn blijven zitten. Ik kwam dus niet meteen in de overgang. Het ongesteld worden is natuurlijk meteen opgehouden na de operatie maar waaraan kan ik nu gaan merken dat de overgang bij mij beginnen is?

  • Nynke zegt:

   Beste Angelique, Er zijn heel veel vrouwen zonder baarmoeder of vrouwen die een spiraaltje hebben waardoor ze niet aan hun menstruatie kunnen merken of de overgang begonnen is. Je gaat dan af op klachten. Voel je je anders, zijn er opvliegers, zijn klachten heel wisselend dan kan je aan de overgang denken. Wellicht merk je nooit iets en kom je door de overgang zonder klachten. Misschien zie je het dan wel aan je huid of je figuur. Hartelijke groeten Nynke

 6. Merel zegt:

  Hoi,

  Ik zit in de vervroegde overgang. Nu ben ik al 11 maanden niet meer ongesteld geweest. En nu sinds vandaag ineens heel heftig ongesteld. Ik voelde het al wel aankomen want ik was emotioneel, zere borsten etc.. Dat is nu dus ook meteen weg. Aangezien het dus niet 12 maanden weg gebleven is moet ik dan naar de huisarts of kan dit zomaar echt voorkomen. Heb ook echt het gevoeld of ik ongesteld bent.

  • Nynke zegt:

   Beste Merel,
   Is er vastgesteld dat je in de vervroegde overgang zit? Ik weet niet hoe oud je bent? Maar als je onder de 40 bent wordt dat meestal vastgesteld met een bloedtest. Als je in de overgang bent wordt je cyclus steeds onregelmatiger en er zullen steeds langere periodes zijn waarin je niet menstrueert. Pas als je 12 maanden geen menstruatie hebt gehad ben je officieel in de menopauze maar de periode van onregelmatig menstrueren duurt gemiddeld wel 4 jaar. Je hoeft echt niet daarop te wachten voordat je naar de huisarts gaat. Want als je vervroegd in de overgang bent is het heel belangrijk dat je met hormoontherapie begint. Ook ervaren veel vrouwen klachten in deze periode voordat de menstruatie geheel stopt dus dat kan ook een reden zijn om eens bij de huisarts langs te gaan. Of een overgangsconsulent! Hopelijk helpt mijn antwoord je. Hartelijke groeten Nynke

 7. Twijfel zegt:

  Kan de perimenopauze ook beginnen door helemaal niet meer te menstueren? Normaal had ik altjid een cyclus van ongeveer 28 à 30 dagen en twee weken menstrueren. Nu ineens al twee maanden niet meer ongesteld. Zwangerschapstesten zijn negatief. Ik ben 43 jaar.

  • Nynke zegt:

   Beste Natascha, Het wegblijven van de menstruatie kan meerdere oorzaken hebben. De overgang is er 1 van. Typisch herken je de overgang aan het eerst iets verkorten van de cyclus (met een paar dagen) en dan wordt deze steeds onregelmatiger. Daarnaast kunnen klachten zoals opvliegers en vaginale klachten zoals droogheid op de overgang wijzen. Je beschrijft dat de cyclus in één keer nu 2 maanden wegblijft, dat is niet typisch voor de overgang, maar het zou wel kunnen. Je beschrijft geen klachten. Eerst het Uitsluiten van andere oorzaken zou mijn advies zijn, ook gezien je leeftijd. Hartelijke groeten Nynke

 8. In de overgang zegt:

  Superfijne informatie waar ik wat mee kan! Er is op internet zo veel te vinden over de overgang, maar nu weet ik pas dat de klachten die ik heb komen doordat ik aan het einde van de premenopauze ben aangekomen. En misschien inmiddels (we zijn inderdaad alweer maanden verder) in de perimenopauze. Dank je wel Nynke.

 9. J. B oos zegt:

  Ik ben benieuwd of onregelmatige menstruatie betekend dat je de hele maand over slaat of dat het willekeurig kan beginnen. Ik ben nu 5 dagen te laat en 46,5 jaar

  • Nynke zegt:

   Onregelmatigheid begint vaak eerst met een iets kortere cyclus dan normaal (dag of 2) en daarna wordt de cyclus vaak langer. Dat kan een dag zijn of een week en op een gegeven moment maanden. Dan kan je denken dat je ervan af bent en dan opeens kan er weer een ongesteldheid zijn (soms HEEL heftig). Pas als je een jaar niet gemenstrueerd hebt geldt dat als de menopauze (is een dag dus). Elk bloedverlies daarna (in de post-menopauze) is reden om even langs een arts te gaan.

  • Grietje zegt:

   Ik ben 50 jaar is het normaal dat je 2 weken ongesteld bent en dan een paar dagen weg is licht roze word en dan 2dagen weer en dan een hele tijd niks.maar wel hoofdpijn en onder in de rug e.d

   • Nynke zegt:

    Beste Grietje, De aanloop naar de menopauze (je laatste menstruatie) kan heel grillig verlopen. Dit komt door de disbalans tussen de hormonen progesteron en oestrogeen. Tip is om het bloedverlies bij te houden zodat je ook weet wanneer je laatste menstruatie was. En let er ook op dat je niet teveel bloed verliest (als je zolang achtereen ongesteld bent). Het maakt deze periode extra vervelend omdat je niet weet wanneer je een bloeding kan verwachten. Sommige vrouwen laten daarom een spiraaltje plaatsen. Een andere tip is een menstruatiecup altijd bij je te hebben. Is klein en kan wel veel bloed opvangen mocht je onverwachts bloedverliezen. Hoofdpijn en pijn onderrug kan ook horen bij die schommelingen. Sterkte!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Selecteer een Afleverpunt