De op deze website getoonde informatie wordt door EstroCare met uiterste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Estrocare verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door EstroCare worden aangeboden.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Estrocare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. EstroCare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Estrocare opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Estrocare alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Estrocare niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Estrocare worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel EstroCare uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Estrocare worden onderhouden wordt afgewezen.